Hướng dẫn xem Youtube khi bị chặn hoặc hạn chế người xem phần 2

17 Sep

Phần 1:

Plugin này hoạt động tự động, do đó, có rất ít hoặc không cần cấu hình. Bây giờ, khi bạn cố gắng để xem một video YouTube bị hạn chế, bạn sẽ nhìn thấy dấu nhắc sau đây:

 youtube_bichan04

 

Plugin này sẽ tự động khởi tạo khi bạn truy cập vào đoạn video bị hạn chế và nỗ lực tìm cách để vượt qua hoặc mở khóa các đoạn video.

Khi làm một số thử nghiệm với plugin này, tôi thấy rằng nó không phải là hoàn hảo, nhưng nó sử dụng tốt trong nhiều trường hợp, tùy thuộc những gì bạn đang cố gắng để mở khóa. Ví dụ, như video tại đất nước bị hạn chế, plugin không làm việc với quảng cáo. Theo ghi nhận mô tả của plugin, nó sử dụng các phương thức sau đây đến kẽ hở hạn chế quốc gia, là một lựa chọn tốt hơn so với proxy trực tiếp:

 

youtube_bichan05

 

Tuy nhiên, khi duyệt một số nội dung bị hạn chế, các plugin không thể lấy video. Ví dụ, một số video YouTube đã được loại bỏ hoàn toàn và không còn có sẵn trên hệ thống nên không thể xem được với plugin này.

Về bản quyền nội dung “tạm thời bị chặn” và nội dung bị hạn chế tại quốc gia, plugin này có vẻ làm việc khá ổn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: