Google Hangouts hỗ trợ Playlist của Youtube

13 May

Bạn có thích cùng nghe nhạc hoặc xem film với bạn bè? Nếu câu là có , chắc chắn| bạn sẽ thích một Bản năng mới của Google+ Hangouts. được tích hạp Youtube mà Google+ còn tích hợp cả Playlist của Youtube
.

Giờ đây , khi bạn thêm ứng dụng YouTube vào hangout của bạn , bạn lùng hoặc thêm nhiều video từ YouTube , từ thời gian này việc tạo một playlist video sẽ giúp bạn và có khả năng cùng thưởng thức. Mỗi người lùng và thêm video vào playlist đó , cũng như xóa video khỏi playlist hoặc trật tự video.

–>> Cách chia sẻ và nhúng video lên youtube

Khi một người tạo playlist , nó sẽ được tham dự vào Hangout đó. ai đó tiếp tục thêm vào một video không được thích , hoặc chơi lại một video làm cho không thích , bạn có khả năng trách cứ người đó.

danh sách playlist chỉ là tạm , từ thời gian này nếu bạn cần phải lưu lại hoặc chúng với những người khác hoặc lưu vào trương mục YouTube của bạn.  read more ….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: